لوگو آوند انرژی

پمپ دو مکشه اطفای حریق

پمپ دو مکشه (Split Case pump) یکی دیگر از انواع پمپ های سیستم اطفای حریق می باشد که به جهت برخورداری از مکش در دو طرف دارای قدرت بالاتری به نسبت به سایر پمپ ها است و از آن در مکانهایی که طول لوله و یا ارتفاع ارسال آب زیاد است مورد استفاده قرار میگیرد.

دلایل استفاده از پمپ دو مکشه در سیستم اطفای حریق آبی

پمپ دو مکشه نوعی پمپ آب است. از این پمپ در جاهایی استفاده می‌کنند که حجم سیال یا آب زیاد است و نیاز به مکش زیادی وجود دارد. علاوه بر این، در مواردی که طول خط لوله زیاد است یا ارتفاع لوله زیاد است و باید قابلیت اطمینان برای مکش مناسب وجود داشته باشد نیز، از این پمپ استفاده می‌کنند. یکی از مهمترین و بهترین پمپ های دو مکشه موجود مربوط به شرکت NM FIRE است که در سیستم اطفای حریق نقش کلیدی دارد و ما قصد داریم در ادامه به معرفی آن پرداخته و مزایا و نحوه عملکرد آنرا بیان کنیم.

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

معرفی پمپ دو مکشه NM FIRE

شرکت چینی NM FIRE یکی از بزرگترین تولید کننده های انواع پمپ اطفای حریق، جوکی پمپ NM FIRE را در یک نوع طراحی کرده است که شامل انواع پمپ با نیروی محرک الکتریکی می باشد. همینطور این پمپ در چهار کلاس خطر معمولی و کم خطر، پر خطر و خطر ویژه قرار دارد.

مشخصات پمپ دو مکشه NM FIRE

 • دبی خروجی بین GPM 300 الی GPM 8000
 • فشار خروجی بین PSI40 الی PSI 616
 • سازگار با موتور الکتریکی یا دیزل
مزایای پمپ دو مکشه NM FIRE

مزایای پمپ دو مکشه NM FIRE

 • نیاز به فضای کم
 • سهولت نصب و نگهداری
 • گستردگی ظرفیت و فشار
 • امکان ارائه بدنه از جنس استیـل برای پمپ مستقیم آب دریا
 • هم محور بودن فلنج های مکش و دهش
 • ارائـه فشـار بالاتر بـا مکانیـزم دو مرحله ای بـا دو تیغه مقابـل هم

نحوه عملکرد پمپ دو مکشه NM FIRE

پمپ دو مکشه (Split Case pump) دارای یـک بدنـه دو تکـه بـوده و در خانواده پمـپ سـانتریفیوژی (محـوری) اسـت که جهت تامین فشـار و دبـی اطفای آبی اسـپرینکلر، سـیلابی و هایدرانت عرضه شـده اسـت. در ایـن نـوع پمپ کـه بصـورت افقی نصب می شـود، جریـان آب از دو جهـت مخالف وارد پروانه می شـوند. سـاختار دوتکـه آن باعث سـهولت در بازدیدهـای دوره ای و عیب یابی مـی شـود. پمـپ با یک شـافت افقی بـه درایور متصل اسـت.

تایییدیه ها و استانداردهای پمپ دو مکشه NM FIRE

 • UL-448
 • FM-1311
 • NFPA20