لوگو آوند انرژی

راهکارهای اطفای حریق گازی

شامل استفاده از طیف وسیعی از گازها و روش های مختلف است. از این راهکارها به عنوان راه حلی کارآمد و بدون خسارت برای محیط در مقابل حریق‌های الکتریکی یا حساس به آب استفاده می شود که تضمین‌کننده امنیت و حفاظت مطلوب می‌باشد.

عملکرد

ویژگی

تاییدیه ها