لوگو آوند انرژی

راهکارهای اطفای حریق آبی

آب به‌عنوان راهکار اساسی اطفای حریق، با خنک‌سازی سطح آتش و خنک‌کنندگی سریع به صورت فوری عمل می کند. از این گذشته با هزینه مقرون به صرفه و دسترسی آسان به منابع، این روش جزء انتخاب‌های مهم برای کنترل حریق محسوب می‌شود.

عملکرد

ویژگی

تاییدیه ها