لوگو آوند انرژی

زیرساخت

زیرساخت در سیستم های اعلام و اطفای حریق به ترتیب شامل انواع کابل‌های اعلام حریق و‌ شبکه، لوله‌ها برای مسیردهی و انتقال سیالات، و اتصالات برای متصل نمودن و ترکیب اجزاء اطفائ حریق استفاده می شود. این عناصر با رعایت استانداردها و مقررات ایمنی، جهت اطمینان از عملکرد بهینه و ایمنی سیستم های آتش نشانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

عملکرد

ویژگی

تاییدیه ها