لوگو آوند انرژی

تست خودکار داخلی (Auto Test) دتکتورها

پس از نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق مهم ترین دغدغه، نگهداری و حفظ پایداری این سیستم هاست. چطور می توان نگهداری از تجهیزات تشخیص علی الخصوص دتکتورها که وظیفه ی اصلی در کشف حریق را بر عهده دارند، آسانتر نمود. اگر روشی وجود داشته باشد که نیاز به سرکشی و بازدیدهای دوره ای کاهش یابد و یا در صورت هرگونه ایراد در تجهیزات از آن مطلع گشت، قطعا سیستم اعلام حریق پایدارتری خواهیم داشت.

دتکتورهای هوشمند متعارف، آدرس پذیر و بی سیم جنرال الکتریک (UTC) روزانه اجزای داخلی و المان های الکترونیکی خود را تست و از صحت عملکرد صحیح خود اطمینان حاصل می نماید.

آخرین مقالات