لوگو آوند انرژی
شیر پروانه ای آتش نشانی

شیر پروانه ای آتش نشانی

در سیستم های اطفای آبی اسپرینکلر از نوع تر، شیرهای پروانه ای (Butterfly Valve) استفاده می گردند. شیرهای پروانه ای یا باترفلای ولو ها جهت کنترل و یا قطع جریان آب استفاده می شود. موقعیت شیرهای آتش نشانی بایستی قابل نظارت باشد. به همین خاطر پیشنهاد می گردد از شیرها با امکان ارسال سیگنال استفاده گردد.
شیر های پروانه ای در اصطلاح شیر های ویفری نیز نامیده می شود که معمولا وظیفه کنترل آب را بر عهده دارند. در حقیقت این ولو ها در سر خط خطوط تامین آب برای کنترل آب ورودی مورد استفاده قرار می گیرند.

آخرین مقالات