لوگو آوند انرژی

 ساختمانی ایمن در برابر آتش

کارشناسان خبره ما شما را جهت داشتن تجهیزات ایمنی در برابر آتش سوزی در یک ساختمان، اعم از مسکونی، تجاری یا صنعتی راهنمایی خواهند کرد.

امروزه داشتن یک سیستم جهت اعلام و اطفای حریق امری حیاتی است و باید برای هرگونه پروژه بازسازی یا ساخت و ساز به درستی برای آن برنامه ریزی شود. اقداماتی جهت خاموش کردن آتش قبل از اینکه غیرقابل کنترل شود و خساراتی به اموال و سازه وارد شود و حتی به طور بالقوه جان افراد را به خطر بیندازد ضروریست.

هنگام بروز بلایا، تجهیزات ایمنی قابل مشاهده باید در دسترس باشند و همچنین راهنمایی هایی در مورد نحوه استفاده از آنها نیز به خوبی نمایش داده می شود تا افراد، کارمندان و دیگران در صورت اضطراری بتوانند عکس العمل مناسب نشان دهند. در اینجا به 3 تجهیز با اهمیت ایمنی که در برابر آتش وجود دارد که می باید در ساختمان خود نصب کنید اشاره خواهیم کرد.

آشکارسازهای حرارتی و دود

آشکارسازهای دود هنگام تشخیص دود یک هشدار بصورت آژیر و یا هشدار بصری ایجاد می کنند. آشکارسازهای دود در محفظه های پلاستیکی با شکل و اندازه متفاوت محصور شده اند. غالبا دود یا به صورت نوری یا با یك فرآیند فیزیكی یونیزاسیون شناسایی می شود.

آشکارساز آتش یا شعله حسگری است که وجود شعله یا آتش را تشخیص داده و به آن واکنش نشان می دهد. پاسخ به شعله یا آتش سوزی شناسایی شده به نوع نصب بستگی دارد. این ممکن است شامل به صدا درآوردن زنگ خطر، غیرفعال کردن یک خط سوخت و فعال کردن یک سیستم مهار شود. 

سیستم های اعلام حریق خودکار تشخیص آتش باید:

• نگهداری و آزمایش شود.

• کنترل پنل را به سایر سیستم های امنیتی مرتبط سازید.

خاموش کننده ها و مهار کننده های آتش

پس از به صدا درآوردن هشدار دهنده های آتش مرحله بعدی مهار آتش است. از سیستم های مهار آتش یا همان اطفای حریق برای جلوگیری از گسترش آتش استفاده می شود. سیستم های سرکوب یا از مواد شیمیایی خشک، عوامل مرطوب یا یک ماده گازی برای سرکوب آتش استفاده می کنند.

انواع سیستم های اطفای حریق گازی شامل:

 • سیستم های آبی اسپرینکلر

• سیستم های اطفای گاز بی اثر

• سیستم های گازی عامل پاک

• سیستم های اطفای آتش به صورت خودکار و دستی

 
خاموش کننده و عوامل اطفای حریق شامل تجهیزاتی برای محافظت در برابر آتش است که برای مهار و کنترل آتش سوزی های کوچک استفاده می شود. 
 

آخرین مقالات