لوگو آوند انرژی

اهمیت ایمنی در برابر آتش در محیط کار

شما نمی توانید پیش بینی کنید که چه اتفاقی در محل کارخواهد افتاد ، اما می توانید اقداماتی  را برای اطمینان از سالم ماندن کارمندان خود انجام دهید. برای این کار، شما به یک برنامه ایمنی و آموزشی برای آتش سوزی نیاز دارید. ممکن است فعلاً این اقدام سخت به نظر برسد.

ایمنی در برابر آتش در هر ساختمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به عنوان یک صاحب مشاغل، شما مسئولیت اطمینان از عدم رعایت محل کار خود با استانداردهای لازم برای سلامتی و بهداشت را دارید.

این بسیار مهم است که محیط کار شما برای اطمینان از ایمنی کارمندان و محافظت از ساختمان خود از کلیه مقررات مربوط به ساختمان پیروی کند. ایمنی در برابر آتش سوزی همیشه باید مهمترین دغدغه باشد، مهم نیست که چه نوع شغلی را اداره می کنید و چه تعداد افراد شاغل هستند.

ارزیابی خطر آتش سوزی همیشه باید توسط شخص مسئول انجام شود. برای انجام ارزیابی آتش سوزی باید اقدامات زیر را انجام دهید:

 • خطرات احتمالی آتش سوزی را شناسایی کنید: در مورد یافتن آتش سوزی، هر چیزی را که می تواند آتش سوزی را ایجاد کند یا به راحتی بسوزاند، یادداشت کنید.
 • افرادی که در معرض خطر هستند را شناسایی کنید: (به عنوان مثال معلولین و سالمندان به ویژه آسیب پذیر هستند)
 • روی یافته ها عمل کنید: خطرات احتمالی را ارزیابی، کاهش یا حذف کنید.
 • ضبط – سابقه ای از یافته ها را نگه داشته ، یک برنامه اضطراری تهیه کرده و آموزش ایمنی در برابر آتش را ارائه دهید
 • بررسی – ارزیابی خطر آتش سوزی باید به طور مرتب انجام شود و تمام یافته ها به روز و ثبت می شوند.

502743649

این کار توسط شخص مسئول ایمنی در برابر آتش و با کمک راهنماهای ارزیابی خطر آتش سوزی قابل انجام است. بسته به نوع مشاغل، تعدادی راهنمای مختلف وجود دارد که برای هر محیط کاربرد دارد. شما می توانید از این لیست بررسی سنجش خطر آتش سوزی استفاده کنید تا اطمینان حاصل شود که کلیه مبانی را در بر گرفته اید.

در حین ارزیابی خطر آتش سوزی، مواردی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود تا به درستی و به طور کامل انجام شود.

این موارد شامل برنامه ریزی در موارد زیر می باشد:

 • مسیرها و خروج های اضطراری
 • سیستم های اعلام حریق
 • سیستم های اطفای حریق
 • اخطار آتش نشانی و تجهیزات مناسب آتش نشانی

مهار آتش سوزی

همچنین ارائه اطلاعات مناسب به کارمندان و هر کس دیگری در محیط کار و همچنین ارائه آموزش مناسب کارکنان مهم است.

ایمنی آتش سوزی همیشه باید جدی گرفته شود و راه های زیادی وجود دارد که می توانید به آسانی از وقوع آتش سوزی در حد امکان جلوگیری کنید.

10 نکته برای جلوگیری از آتش سوزی در محل کار

این  موضوع نگرانی بسته به هر مشاغلی  متفاوت میباشد. اگرچه صاحبان مشاغل معمولاً اصلی ترین فرد  در تصمیم گیری جهت تأمین ایمنی در محیط كار هستند، اما همه كاركنان باید آگاه باشند كه چگونه می توانند به جلوگیری از آتش سوزی در محیط كار خود كمك كنند و این می تواند یک تلاش تیمی باشد.

در اینجا چند نکته در مورد چگونگی جلوگیری از آتش سوزی در محل کار آورده شده است:

 • تمام وسایل برقی را در انتهای روز خاموش کنید.

ناگفته پیداست که وسایل برقی می توانند به راحتی بیش از حد گرم شوند یا خراب شوند و به یک آتش سوزی بزرگ در محل کار تبدیل شوند. بنابراین، در پایان هر روز از خاموش بودن تمام وسایل اطمینان حاصل کنید و از جلوگیری از وقوع یک وضعیت فاجعه بار در طول شب کمک بگیرید.

 • توزیع مدارهای الکتریکی بر اساس میزان مصرف تجهیزات

 بیش از حد بارگذاری مدارهای الکتریکی با بیش از ظرفیت توصیه شده باعث می شود که فیوز منفجر شود ، بیش از حد گرم شود و به یک خطر آتش سوزی بزرگ تبدیل شود.

 • هرگونه نقص و مشکل در شبکه الکتریکی را برطرف کنید.

گسل های الکتریکی یکی از اصلی ترین دلایل آتش سوزی در محل کار است ، بنابراین مهم است که همه افراد در محیط کار مواظب هرگونه عیب الکتریکی باشند و فوراً به آنها توجه آنها نمایند. اگر متوجه شدید که سیمهای برق آسیب دیده اند، باید سریعاً تعویض شوند.

 • فضای های شلوغ از مواد اشتعال زا را خلوت کنید.

اطمینان حاصل کنید که هر چیزی که می تواند به راحتی آتش سوزی کند ، از جمله کاغذ یا زباله های زباله ، به حداقل می رسد و منطقه عاری از درهم  ریختگی و تراکم موارد قابل اشتعال است.

 • فقط در مناطق مشخص شده مانند اتاق دخانیات سیگار بکشید و مطمئن باشید که سیگار شما همیشه خاموش میشود.
 • حواستان به دستگاه ها و ماشین الات باشد.

از جلوگیری از گرمای بیش از حد و جرقه های اصطکاک، اطمینان حاصل کنید که ماشین ها همیشه به درستی و مرتباً به طور منظم و منظم بررسی و نگهداری می شوند.

 • دسترسی آسان به پنل های کنترل الکتریکی را ایجاد کنید.

 همیشه اطمینان داشته باشید که هیچ مانعی به طور مستقیم در جلوی تابلوهای کنترل الکتریکی قرار نمیگیرد ، تا در صورت بروز اضطراری امکان دسترسی آسان سیستم را قطع کنید.

 • از مواد شیمیایی آگاه باشید.

اگر از مواد شیمیایی در محیط کار استفاده می کنید، همیشه از آنها براساس برچسب ها با خیال راحت طبقه بندی کنید و از آنها استفاده کنید تا از احتراق احتمالی جلوگیری شود.

 • خاموش کننده های آتش نشانی

مهم است که اطمینان حاصل شود که محیط کار از نوع و تعداد مناسبی از خاموش کننده های آتش در مکان صحیح قرار گرفته است و همه افراد منطقه می دانند که در صورت اضطراری چگونه می توانند به درستی کار کنند.

 • هرگز سیستم های اسپرینکلر یا آشکارسازهای دود را مسدود نکنید.

اسپرینکلر ها، دکتورهای دود و آشکار ساز ها  در صورت بروز آتش سوزی نقش بسیار مهمی دارند.

اطمینان از وجود صحیح راهبردهای محافظت در برابر آتش ، به حداقل رساندن خطر آتش سوزی بسیار مهم است. با این وجود، مهم است که اطمینان حاصل شود که در صورت بروز آتش سوزی، برنامه های صحیح ایمنی و مهار آتش اجرا شده اند.

برنامه های ایمنی و مهار آتش

یک برنامه ایمنی و مهار آتش مناسب باید با جزئیات طراحی شود و به راحتی در دسترس همه کارمندان و هر کس که ممکن است نیاز به دانستن اطلاعات در محل کار داشته باشد قرار گیرد.

برای ایجاد یک برنامه دقیق و کامل باید موارد زیر را رعایت کنید:

 • یک محل ملاقات ایمن که به اندازه کافی دور از ساختمان است برای استقرار کارمندان تدارک دیده شود.
 • درهای اضطراری بایستی به راحتی باز می شوند.
 • فعال شدن روشنایی اضطراری در صورت نیاز به خاموش شدن برق الزامیست.
 • مسیرهای خروج اضطراری بطور واضح مشخص شده است که سریعترین و مستقیم ترین خروج از ساختمان را فراهم می کند.
 • تعداد مناسب خروج اضطراری برای همه افراد موجود در ساختمان که بتوانند سریعاً از آنجا خارج شوند.
 • موانع را در مسیر های گذر منتهی به همه مسیرهای فرار پاک کنید و هیچ مانعی در این راه ها باقی نگذارید.

بسیار مهم است که اطمینان حاصل شود که همه سیستم های آتش نشانی و اخطار کاملاً کاربردی هستند و تجهیزات مناسب آتش نشانی به طور صحیح نصب، آزمایش و نگهداری می شوند تا در صورت وقوع آتش سوزی از امنیت ایمن استفاده شود. کلیه کارکنان باید در مورد خطرات آتش سوزی آموزش دیده و آگاه باشند و حداقل یک مانور آتش نشانی در سال باید انجام شود.

در ضمن آموزش و آگاه سازی کارکنان در مورد خطرات آتش سوزی، اطمینان از استفاده تجهیزات مناسب و استفاده از تاکتیک های پیشگیری، ساختمان باید مطابق با تمام استانداردهای بهداشتی و ایمنی باشد. کلیه ساختمانها دارای مقررات خاصی هستند که باید رعایت شود، به گونه ای که می توان محل کار را از نظر آتش امن دانست.

نصب درب های آتش نشانی و درهای آتش

یک ساختمان امن در برابر آتش همیشه تعداد صحیح از خروجی های آتش نشانی کاملاً کاربردی و درهای خروج آتش را برای اطمینان از فرار سریع و آسان و در عین حال جلوگیری از گسترش آتش همیشه در اختیار خواهد داشت. در حادثه ناگوار آتش سوزی، همیشه ایده آل است که آسیب های ساختمان پس از آن را به حداقل برسانید. این امر می تواند با تفکیک مناسب مسیرهای فرار، مناطق مشترک و مسیرهای فرار انجام شود. به راحتی باور می شود که فقط درها و دیوارهای چوبی جامد می توانند این کار را به درستی انجام دهند.

در نتیجه ، آتش سوزی می تواند خطر عمده ای را برای مشاغل ایجاد کند. می تواند به کارمندان یا مراجعه کنندگان و ارباب رجوعان  آسیب جدی وارد نماید و باعث آسیب دیدن یا تخریب ساختمانها، تجهیزات و سهام شود. در نتیجه، آموزش حرفه ای ایمنی در برابر آتش ، برای کارکنان خود یا کارمندان منتخب ضروریست. همچنین اطمینان حاصل شود که آنها دانش لازم را برای پاسخگویی ایمن و مؤثر در صورت بروز آتش سوزی داشته باشند.

آخرین مقالات