لوگو آوند انرژی
کاربرد شیر تست و تخلیه

نقش شیر تست و تخلیه در سیستم های اطفای آبی

 شیرهای تست و تخلیه (Test & Drain Valves) آتش نشانی در شرایط تست قسمتی از خط و یا در زمان انجام تعمیرات بر روی سیستم های اطفای آبی بکار می آیند. با استفاده از این ولوها بدون اینکه کل خط از کار بیافتد، می توانیم تعمیرات خود را انجام دهیم. همچنین از این شیر جهت تخلیه و درین آب درون سیستم نیز می توان استفاده کرد.
شیرهای تست و تخلیه غالبا از دوشیر توپی (Ball Valve) هم محور و یک محفظه دارای بخش شیشه ای تشکیل می شوند. در زمانی که این شیر باز می شود، جریان آب نیز از محفظه ی شیشه ای قابل مشاهده می باشد.
عملکرد و یا باز شدن شیرTest & Drain همانند زمانی است که یک عدد اسپرینکلر فعال می گردد.

شیرTest & Drain دارای سه وضعیت است.

شیر تست و تخلیه دارای سه حالت بسته (off)، حالت تست (Test) و حالت تخلیه (Drain) می باشد. بصورت عادی این شیر بسته است. شیرهای Test & Drain معمولا در سایز های ۱ اینچ الی ۲ اینچ عرضه می گردند.

نحوه عملکرد سیستم در حالت تست

وقتی که شیر در وضعیت تست قرار می گیرد، عبور جریان آب سبب ارسال سیگنال توسط فلو سوئیچ به پنل اعلام حریق مرکزی می¬شود. همچنین اگر در مسیر خط، شیر یک طرفه (وت آلارم ولو) وجود داشته زنگ مکانیکی نیز به صدا درخواهد آمد.
لزوم سازگاری این نوع ولوها با استاندارد های NFPA-13، NFPA- 13R و NFPA-13Dضروریست.

مزایای استفاده از شیرهای تست و تخلیه آتش نشانی

– در مقایسه با استفاده از چند شیر توپی (Ball Valve) معمولی هزینه پایین تر
– کم شدن قطعات و اجزای سیستم
– نصب ساده
– امکان استفاده چند منظوره
– بهبود شرایط تست و نگهداری کل سیستم
– امکان حصول اطمینان از آماده به کار بودن انشعابات

آخرین مقالات