لوگو آوند انرژی

کابل شبکه

ویژگی اساسی کابل شبکه cat6

4 زوج دارای شیلد که 2 زوج آن قابلیت حمل اطلاعات FTP را دارد

آخرین مقالات