لوگو آوند انرژی

نحوه نظارت بر آتش سوزی با سیستم های آبی اسپرینکلر

سیستم های پاشش آب اسپرینکلر برای صاحبان واحدهای کسب و کار و یا ساختمان های مسکونی آرامش را به ارمغان می آورد. این سیستم ها می توانند به طور کارآمد با نظارت بر عملکرد اسپرینکلر (Sprinkler) و کنترل ولو ها (Control Valves) سیستم را قادر به نظارت کامل بر اجزای سیستم می سازند؛ به این صورت که در صورت هرگونه تغییر در وضعیت سیستم اطفا، امکان واکنش سریع و انجام عملیات به درستی امکان پذیر باشد. سوئیچ های نظارت کننده (Supervisory switches) به جلوگیری از دستکاری یا تنظیم نادرست شیر های کنترل (Control Valves) کمک می کند. همچنین سوئیچ های فشار (Pressure switches) تخلیه آب از اسپرینکلرها را نشان می دهند.

اسپرینکلر

سوئیچ های فشار (Pressure switches)

Pressure switches در سیستم های پاششی اتوماتیک بصورت خشک، تر و سیلابی عملکرد و تخلیه آب توسط اسپرینکلر ها را نشان می دهد. برخی از مدل های این سوئیچ ها تنها جهت تخلیه آب از سیستم های لوله های خشک یا مخازن تحت فشار و تامین آب شیرهای اتوماتیک کنترل آب در نظر گرفته شده است.

آشکارسازهای جریان آب (Waterflow Detectors)

آشکارسازهای جریان آب معمولا در مشخصات و انواع سایز های مختلف، مناسب برای انواع کاربردها به منظور ایجاد یک تاخیر زمانی مکانیکی جهت جلوگیری از عملکرد سیستم به هنگام هشدارهای کاذب را فراهم می کنند. مکانیسم تاخیر زمانی معمولا یک تایمر با دقت و دارای تنظیمات ساده است.

آخرین مقالات