لوگو آوند انرژی

شیر آتش نشانی چیست؟

شیرها تجهیزاتی هستند که جریان مایعات را تنظیم و یا کنترل می کنند. و جریان سیال را با باز نمودن، بستن و مسدود کردن، هدایت می نماید. شیرها تجهیزاتی مکانیکی اند که جریان و فشار مایع را در یک سیستم یا فرآیند کنترل می کند. بنابراین اساسا کنترل جریان و فشار را برعهده دارند.

انواع شیرها آتش نشانی(Valve):

در سیستم های لوله کشی از انواع مختلفی شیرها بسته به نیاز، مورد استفاده قرار می گیرند. هزینه ولوها در سیستم های لوله کشی بعضا بین 20 تا 30 درصد کل هزینه را به خود اختصاص می دهد. انواع شیرها به شرح زیر هستند:
1) Gate Valve (شیرهای دروازه ای)
2) Globe Valve (شیرهای توپی)
3) Check Valve (شیرهای یک طرفه)
4) Plug valve (شیرهای سوکتی)
5) Ball Valve (شیرهای توپی)
6) Butterfly Valve (شیر پروانه ای)
7) Needle Valve (شیر سوزنی)
8) Pinch Valve (شیر پیچی)
9) Pressure Relief Valve (شیر کنترل فشار)

شیرهای آتش نشانی که در سیستم ای اطفای آبی تر و سیستم نظارت بر عملکرد اسپرینکلر به کار می روند از چهار نوع زیر هستند:
1) Check Valve (شیرهای یک طرفه)
2) Butterfly Valve (شیر پروانه ای)
3) Gate Valve (شیرهای دروازه ای)
4) Ball Valve (شیرهای توپی)
که در ادامه به شرح و کاربرد هر کدام اشاره می گردد.

1) Check Valve (شیرهای یک طرفه)

شیرهای یک طرفه از برگشت جریان سیال در سیستم لوله کشی جلوگیری می کند. فشار مایع عبوری از خط لوله دریچه را باز می کند، درحالی که هرگونه تغییر مسیر جریان اجازه برگشت سیال را نمی دهد.

Check Valve

2) Butterfly Valve (شیر پروانه ای)

شیر پروانه ای یک دریچه دوار چرخشی است که جهت توقف، تنظیم و راه اندازی جریان استفاده می شود. شیرهای پروانه ای دارای یک زبانه دایره ای کوتاه می باشند.

Butterfly Valve

3) Gate Valve (شیرهای دروازه ای)

شیر دروازه پر کاربردترین ولو در هر فرآیند است. این نوع ولو با حرکت خطی خود شروع یا توقف جریان مایع را سبب می گردد. در حالت کار عادی سیستم این شیرها در حالت کاملا باز یا کاملا بسته قرار دارند.

gate valve

4) Ball Valve (شیرهای توپی)

ولوهای توپی با چرخش یک چهارمی دو طرفه تشکیل می شود که از یک دیسک توپی شکل به منظور جلوگیری یا شروع جریان استفاده می کند. اکثر شیر های توپی از نوع سریع عمل هستند که به نوبه خود 90 درجه چرخش برای عملکرد خود نیاز دارند.

  Ball Valve

آخرین مقالات