لوگو آوند انرژی

منظور از سیستم های حفاظت در برابر آتش چیست؟

بررسی اجمالی مقررات گاز FM200

اصلاحیه پروتکل مونترال که در سال 2016 در کیگالی رواندا برگذار شد، خواستار نهایی سازی کامل هیدرو فلوروکربن ها (HFC) نیست، بلکه هدف کاهش 15 تا 20 درصدی  از پایه از 2036 به میزان 2047 بوده است.

سیستم های اطفای حریق FM-200 دارای بیشترین سابقه نصب در جهان بر پایه عوال اطفای پاک است و گازهای هالون محسوب می شود. از مزایای اضافه شده به این سیستم وجود یک مخزن بسیار بزرگ از مواد در دسترس برای بازیافت کنندگان صنعت آتش سوزی است. استفاده و بکارگ وزن  و پتانسیل گرمایش جهانی (GWP) درج نشده است.

شرکت Chemours پیش بینی می کند که در طول دوره فاز پایین تخصیص GWP کافی داشته باشد تا از نیازهای برنامه های کلیدی، از جمله حفاظت در برابر آتش پشتیبانی کند. این تأثیرپذیری و در دسترس بودن FM-200 ™  این روش را جهت محافظت از زیرساخت های جهان و تأسیسات مهم برای دهه های بعدی را تأیید می کند.

پیش زمینه

در 15 اکتبر سال 2016، در کیگالی، 197 شخص در توافق جهت اصلاح پروتکل مونترال شرکت کردند و موافقت نمودند مصرف HFC های بالای GWP را کاهش دهند. پروتکل مونترال در ابتدا برای کاهش و از بین بردن مصرف مواد از بین برنده ازن از جمله هالون ایجاد شده است و به عنوان موفق ترین پیمان بین المللی برای اقدامات جهانی در برابر محیط زیست مورد ستایش قرار گرفته است. گازهای HFC به طور عمده برای جایگزینی محصولات تخلیه ازن براساس پروتکل مونترال تنظیم شده اند. در حالی که HFC ها ازن را تخلیه نمی کنند ، آنها به همراه گاز دی اکسید کربن(CO2) ، متان ، اکسید نیتروژن و چندین ترکیب دیگر که از فعالیت های انسانی آزاد می شوند، در گرم شدن کره زمین نقش دارند.

موارد اصلاحیه

این اصلاحیه چهار گروه مختلف از کشور را ایجاد می کند که هر یک دارای حجم پایه و برنامه های مختلف کاهشی خاص خود می باشد. برخلاف پروتکل اصلی مونترال، این اصلاحیه مستلزم مرحله نهایی HFC نیست، بلکه کاهش 15 تا 20٪ از پایه از 2036 به 2047 ، برای هر کدام از گروه ها را شامل می شود. هر چهار تا پنج سال یک بار بررسی فنی انجام خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که این سطح و زمان مناسب برای مرحله نهایی بصورت نزولی در حال انجام است.

این اصلاحیه مانند پروتکل اصلی مونترال، یک هدف ترکیبی از وزن و حجم سالانه را برای هر کشور را در اختیار قرار می دهد. با این حال، برای HFC ها ، وزن پتانسیل تخلیه اوزون (ODP) در نظر گرفته نمی شود و وزن GWP ملاک است. این اصلاحیه هیچ یک از محصولات، ترکیبات یا کاربری های خاص حفاظت در برابر آتش را تنظیم نمی کند ، بلکه تمام HFC ها را به کل حجم هدف وزن GWP جمع می کند. سطح حجم ترکیبی از وزن هدف GWP برای هر کشور به شرح زیر اندازه گیری می شود:

تولید + واردات – صادرات = مصرف

هر کشور برای رسیدن به سطح هدف تعیین شده توسط پروتکل ، مقررات خود را تصویب خواهد کرد. با توجه به موفقیت آن با کلروفلوئوروکربن ها (CFC)، ما ساختارهای نظارتی ملی مشابه آنچه را که با پروتکل اصلی استفاده می شود پیش بینی می کنیم. در ایالات متحده ، ما انتظار داریم که آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده (EPA) عملیاتی شود.

آخرین مقالات