لوگو آوند انرژی

راهنمای طراحی سیستمهای اعلام حریق منطبق با استاندارد BS5839 (بخش 2)

بستر کابل

کابل کشی تجهیزات در سیستم اعلام حریق باید به صورتی طراحی شود که بیش از یک مدار خروجی اعلان وجود داشته باشد تا در صورت بروز اشکال در عملکرد یکی از مدارات خروجی، امکان فعال شدن مدار خروجی دیگری ممکن بوده و هشدار لازم توسط مدار دیگر اعلام گردد.

پیاده سازی سیستم اعلام حریق

توان صوتی

حداقل توان صوتی آژیرهای اعلان حریق باید (65dB(A  و یا (5dB(A بالاتر از سطح متوسط صدای محیطی باشد که بیش از 30 ثانیه به طول می انجامد. برای راه پله ها و فضاهای بسته، توان صوتی (60dB(A نیز کافی می باشد.

 

اعلام حریق

توان صوتی در محل خواب

نوع و محل قرارگیری آژیرهای اعلام حریق مناسب برای محل های خواب افراد باید به صورتی باشد که حداقل توان صوتی (75dB(A به فرد خواب داخل اتاق برسد . برای این منظور حتی میتوان آژیر جداگانه ای نیز برای محل خواب افراد در نظر گرفت.

اطفای حریق

توان صوتی در مواجهه با موانع

در بحث طراحی شدت صدای آژیر در یک محل، هر درب معمولی حدوداً (20dB(A و درب ضد حریق (30dB(A توان صوتی را کاهش می دهند. با دوبرابر شدن فاصله، توان صوتی به میزان (6dB(A کاسته می شود. ضمناً با دوبرابر شدن توان الکتریکی آژیر، توان صوتی آن به میزان (3dB(A افزایش می یابد.

ادامه در بخش بعدی…