لوگو آوند انرژی

راهنمای طراحی سیستمهای اعلام حریق منطبق با استاندارد BS5839 (بخش3)

 

محافظت از کابل

کابل از سطح زمین تا ارتفاع 2m باید توسط فلزی در برابر ضربات فیزیکی و صدمات ناشی از جویدن حیوانات محافظت گردد.


محافظت از کابل اعلام حریق
محل نصب تجهیزات اعلام حریق

آژیر و فلاشرها باید در ارتفاعی بیشتر از 2m از سطح زمین قرار گیرند و فلاشرهای موجود در یک فضا باید از لحاظ نواخت فرکانسی، همزمان باشد.

نصب تجهیزات اعلام حریق
محل نصب شستی اعلام حریق

محل قرارگیری شستی های اعلام حریق مطابق با استاندارد در ارتفاع (1.4m (+/-200mm از زمین می باشد. شستی اعلام حریق باید در معرض دید بوده و 1.5cm با سطح دیوار فاصله داشته تا از زوایای مختلف قابل دید باشد.

نصب شستی اعلام حریق
موقعیت مکانی شستی

• تمامی راه های خروج از داخل طبقات به راه پله ها، در کنار درب ها و داخل طبقات
• تمامی راه های خروج منتهی به فضای آزاد و آخرین خروجی منتهی به پلکان فرار

شستی اعلام حریق

حداکثر فاصله تا شستی اعلام حریق

در فضای تحت پوشش سیسستم اعلام حریق نباید فاصله بین فرد تا نزدیکترین شستی اعلام حریق از 45m بیشتر باشد؛ البته در فضاهایی با ریسک بالای حریق این فاصله باید 25m باشد.

شستی اعلام حریق

انتخاب دمای دتکتور حرارتی

برای انتخاب دتکتورهای حرارتی باید به این موضوع توجه داشت که دمای انتخابی برای دتکتور حداکثر باید 29 درجه سانتی گراد بیشتر از میانگین دمایی که اتاق در طول روز دارد باشد و یا حداکثر 4 درجه سانتی گراد بیشتر از بالاترین دمای آن اتاق در طول روز باشد.


دمای دتکتور حرارتی
پوشش دتکتور دودی

شعاع پوشش دهی دتکتورهای دودی حداکثر 7.5m است و برای جلوگیری از بوجود آمدن نقاط کور، محدوده پوشش دتکتورها باید با یکدیگر همپوشانی داشته باشد. لذا فاصله بین دو دتکتور دودی 10.6m و فاصله هر دتکتور تا دیوار 5.3m در نظر گرفته شود. دتکتور دودی مساحت 112m2 را پوشش می دهد.


دتکتور دودی
پوشش دتکتور حرارتی

شعاع پوشش دهی دتکتور های حرارتی حداکثر 5.3m است و برای جلوگیری از بوجود آمدن نقاط کور، محدوده پوشش دتکتورها باید با یکدیگر همپوشانی داشته باشد . لذا فلصله بین دو دتکتور حرارتی 7.5m و فاصله این دتکتور تا دیوار 3.8m در نظر گرفته شود. دتکتور حرارتی مساحت 56.3  m2  را پوشش می دهد.

پوشش دتکتور حرارتی

فاصله بین دتکتورهای دودی

در راهروهایی با عرض کمتر از 2m فاصله مجاز بین دتکتورهای دودی به 15m افزایش می یابد و دیگر نیازی به همپوشانی محدوده پوشش دتکتورها با یکدیگر وجود ندارد . راهروهایی با عرض بیشتر از 2m را مانند فضاهای عادی طراحی باید کرد.

 

ادامه در بخش بعدی…