لوگو آوند انرژی

راهنمای طراحی و پیاده سازی سیستمهای اعلام حریق منطبق با استاندارد BS5839

این راهنما بیانگر قواعد کلیدی در جانمایی و نصب تجهیزات سیستم اعلام حریق، مبتنی بر آخرین ویرایش قسمت اول استاندارد BS5839 می باشد. برای دریافت جزییات بیشتر به متن استاندارد مراجعه نمایید.
باید خاطرنشان نمود که جانمایی صحیح دتکتورها و شستی های اعلام حریق تاثیر جدی در کاهش صدمات ناشی از حریق و هشدارهای بی مورد دارد.
حصول به درجه ایمنی قابل قبول، صرفاً با پیاده سازی سیستم اعلام حریق، محقق نمی شود و سایر اقدامات مانند:
سیستم اطفای حریق
• سیستم روشنایی اضطراری
• علائم خروج اضطراری
• سیستم پیجینگ و اطلاع رسانی
• کنترل و مدیریت دود
در رسیدن به این هدف ضروری است.

طراحی سیستم های اعلام حریق

نگهداری سیستم از نکات جدی است که ضامن عملکرد صحیح و طولانی مدت سیستم می باشد.
بازدید هفتگی: به کار انداختن یک شستی اعلام حریق در هفته
بازدید متناوب (کمتر از شش ماه ): سیستم به دقت چک شده و تجهیزات سامانه از لحاظ فیزیکی بررسی شود. این مورد شامل چک کردن هشدارهای اشتباه، تغییرات کاربری، چک کردن باتری، نشانگرها، هشداردهنده ها و … است.
بازدید سالیانه
باید تمامی شستی های اعلام حریق و دتکتورها جهت عملکرد درست چک شوند. برای سامانه های آدرس پذیر باید سطح تشخیص اولیه مورد تست قرار گیرد. تمامی تجهیزات هشداردهنده صوتی و تصویری باید از لحاظ عملکرد مورد تست قرار گیرند. کلیه تجهیزات مورد استفاده در بستر سیستم از جمله اتصالات و کابلها باید چک شوند. برنامه موجود بر روی سیستم از لحاظ عملکرد و به روز بودن مورد بررسی قرار گیرد.

اعلام حریق

ادامه مقاله در بخش بعدی…

آخرین مقالات