لوگو آوند انرژی
سیستم اعلام حریق

پنل اعلام حریق آدرس پذیر – 2 لوپ

پنل اعلام حریق آدرس پذیر - 2 لوپ

حداقل یک ایزولاتور در هر لوپ نصب کنید (توصیه می شود برای هر 32 تجهیز، یک ایزولاتور استفاده نمایید).

کابل لوپ را از کابل های ولتاژ بالا و یا هر گونه تجهیزی که ایجاد نویز و سیگنال می کند، دور نگه دارید.

از مدار بندی ستاره، T-tap و … اجتناب نمایید.

تجهیزاتی که دارای مصرف جریان بالا هستند را حتی الامکان در نزدیکی پنل نصب نمایید.

از کابل های ذکر شده در جدول بالا استفاده نمایید.

جهت جلوگیری از خطای زمین (ارت)، اطمینان حاصل نمایید تا تنها یک شیلد کابل به زمین متصل شده باشد.

کارت افزایش 2 لوپ

کارت افزایش 2 لوپ

 

کارت افزایش 2 لوپ

 

1- کارت لوپ را مطلبق شکل نشان داده شده، پنل نصب نمایید.

2- لوپ و خروجی های مربوطه را متصل نمایید. اگر از خروجی استفاده نمی کنید، جهت جلوگیری از بروز مدار باز، یک مقاومت 15kΩدر ترمینال خروجی نصب نمایید.

پایه دتکتور استاندارد و داراى ایزولاتور آدرس پذیر

پایه دتکتور استاندارد و داراى ایزولاتور آدرس پذیر

1– شیلد زمین

2- لوپ ورودی

3- لوپ خروجی

4- نشانگر LED

5- پایه دتکتور DB2002

7- پایه دتکتور DB2016

ترمینال های پایه دتکتور DB2002:

 ترمینال 1: پایه مثبت نشانگر LED

ترمینال 2 : پایه منفی نشانگر LED

ترمینال 5 : سر مثبت لوپ

ترمینال 6 : سر منفی لوپ

ترمینال های پایه دتکتور DB2016:

 ترمینال 1: پایه مثبت نشانگر LED

ترمینال 2 : پایه منفی نشانگر LED

ترمینال 5 : سر مثبت ورودی/خروجی لوپ

ترمینال 6 : غیر قابل استفاده

ترمینال 7 : سر منفی ورودی لوپ

ترمینال 8 : سر منفی خروجی لوپ

نحوه تست ایزولاتور:

جهت تست ایزولاتور، در لوپ یک اتصال کوتاه ایجاد کرده و  فعال شدن LED را بررسی نمایید.

ماژول ایزولاتور

نحوه سربندی و اتصال:
مطابق شکل رو به رو، لوپ ورودی می تواند به یکی از ست ترمینال های + و – لوپ متصل شود (ترمینال 1 و 2 یا ترمینال 5 و 6).
کابل لوپ خروجی به ست ترمینال باقی مانده دیگری، متصل خواهد شد.
توجه داشته باشید نباید ورودی و خروجی لوپ را به ترکیبی از ترمینال های متصل کرد.
جهت تست ایزولاتور و ایجاد اتصال کوتاه، تجهیز مورد نظر را به ترمینال های +S و -S متصل نمایید.

ترمینال ها:
1- سر مثبت لوپ
2- سر منفی لوپ
3- سر مثبت جهت اتصال کوتاه
4- سر منفی جهت اتصال کوتاه
5- سر مثبت لوپ
6- سر منفی لوپ
7- نشانگر LED ایزولاتو

آژیر آدرس پذیر

آژیر آدرس پذیر

نحوه آدرس دهی:
هر تجهیز می تواند آدرسی از 1 الی 128 را به خود اختصاص دهد، که از طریق دیپ سوئیچی که پشت آژیر تعبیه شده است می توان این کار را انجام داد.
آدرس دهی از طریق دیپ سوئیچ 8 تایی صورت می پذیرد.
نحوه تنظیم تن آژیر:
تن آژیر را می توان با استفاده از دیپ سوئیچ 5 تایی تغییر داد.
با مراجعه به برگه راهنمای کاربری داخل جعبه آژیر می توانید از نحوه آدرس دهی و تغییر تن آژیر آگاه شوید.

 علل ممکن مشکل
 آدرس دهى اشتباه یا پلاریته اشتباه به هنگام
لوپ بندى
 عدم پاسخ دهى
جدول علت و معمول به درستی برای پنل تعریف نشده استعدم هملکرد صحیح

شستى اعلام حریق آدرس پذیر

شستى اعلام حریق آدرس پذیر

 ترمینال ها:
1- سر مثبت لوپ
2- سر منفی لوپ
4- سر مثبت لوپ
5- سر منفی لوپ

نحوه آدرس دهی:
هر تجهیز می تواند آدرسی از 1 الی 128 را به خود اختصاص دهد، که از طریق دیپ سوئیچی که پشت شستی تعبیه شده است می توان این کار را انجام داد.

ماژول تک ورودى آدرس پذیر

ماژول تک ورودى آدرس پذیر

شکل 2 : نحوه سربندی NO
1) لوپ
2) سوئیچ NO
3) مقاوت انتهای خط (150 کیلو اهم)

شکل 3 : نحوه سربندی NC
1) لوپ
2) سوئیچ NC
3) مقاوت انتهای خط (150 کیلو اهم)

 شکل 4 : روتاری جهت آدرس دهی (مانند شکل عمل نمایید)
نکته: پلاریته لوپ به جهت + یا – بودن حساس هستند.
جهت تعویض آدرس ماژول:
1- ماؤول را از لوپ جدا نمایید.
2- آدرس را توسط روتاری ها تغییر دهید.
3- ماژول را به لوپ متصل کنید.
4- آدرس جدید ماژول را بر روی پنل چک کرده و سپس آدرس قدیمی را پاک کنید.

ماژول خروجى آدرس پذیر آژیر

ماژول خروجى آدرس پذیر آژیر

شکل 1 :

 1- LED سبز رنگ تغذیه
2- LED قرمز رنگ به هنگام آلارم
3- TB1 : ورودی COM1 (لوپ)
4- TB1 : ورودی COM2 (لوپ)
5- TB2 : رله خطا/فالت (سر منفی)
6- TB2 : رله خطا/فالت (سر مثبت)
7- TB3 : خروجی 1 (AC1)  بلندگو
8- TB3 : خروجی 2 (AC2) بلندگو
9- TB4 : خروجی آژیر
10-TB4 : مقاومت انتهای خط روی ماژول
11-TB4 :  تغذیه 24 ولت
12- TB4 : جامپر JP1 و JP2 

شکل 2 :
1-تغذیه 24 ولت
2- خروجی آژیر
3- خطا / فالت
4- ورودی لوپ
5- خروجی لوپ
6-  رله خطا/فالت 

نکته:
این ماژول نیاز به تغذیه 24 ولت دارد که می تواند یا از پنل تعبیه گدد ویا ازمنبع تغذیه جداگانه و حداکثر میزان جریانی که توسط ماژول تامین می شود 3 آمپر می باشد.
توجه داشته باشید که مقاومت 10 کیلو اهم ذکر شده در جدول فوق، می بایست حتما در انتهای خط (آخرین آژیر) بسته شود.

ماژول چهار ورودى/چهار خروجى آدرس پذیر

ماژول چهار ورودى/چهار خروجى آدرس پذیر

 شکل 1 :
1- نشانگر LED برای مدار باز یا اتصال کوتاه در ورودی های تحت نظارت
2- روتاری جهت آدرس دهی ماژول
3- سر مثبت لوپ (COM2)
4- سر منفی لوپ (COM 1)
5- ورودی ها
6- خروجی ها

نکته:
تمامی ورودی ها برای اتصال کوتاه و یا مدار باز تحت نظارت هستند و نیاز به مقاومت انتهای خط 150 کیلو اهمی دارند. در صورت تمایل به نظارت کامل مطابق با شکل 2، می بایست از یک مقاومت 33 کیلو اهمی استفاده نمایید.

دانلود مقاله جزئیات نصب تجهیزات سیستم اعلام حریق آدرس پذیر

آخرین مقالات