لوگو آوند انرژی
تفاوت سیستم اعلام حریق آدرس پذیر و متعارف

تفاوت سیستم های آدرس پذیر و متعارف چیست؟

بزرگترین تفاوت بین سیستم های آدرس پذیر و متعارف نشانگذاری است.

سیستم متعارف برای مکان های کوچک، قابل استفاده است. این سیستم در مواقع تشخیص حریق جداگانه بصورت مجزا از دیگر زون ها شروع به اعلام می کند.

سیستم اعلام حریق آدرس پذیر معولا برای ساختمان های بزرگ استفاده می گردد. سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر با توجه به موقعیت مکانی کاشف ها، محل وقوع حریق را تشخیص و از طریق پنل اعلام اقدام به اطلاع رسانی می نمایند.

پنل های سیستم اعلام حریق غالبا در ورودی ساختمان ها برای نشان دادن تجهیزات نصب می گردند. پنل سیستم اعلام حریق آدرس پذیر به شما اجازه می دهد با سهولت اقدام به اضافه نمودن تجهیزات نمایید.

سیستم های اعلام حریق معمولا گرانتر از سیستم دزدگیرها می باشند اما اطلاعاتی که در اختیار مدیران ساختمان قرار می دهند ، بسیار ارزشمند هستند و در جهت حفظ اموال و اشخاص ضروری بشمار می آیند.

مزایای سیتم آدرس پذیر در ساختمان های بزرگ، محل دقیق وقوع حریق را تشخیص داده و معمولا بایستی قدرت تشخیص آلارم کاذب و شناسایی خطا در قطعه مورد نظر را دارا باشد.

یکی دیگر از مزایای سیستم های آدرس پذیر نسبت به متعارف نیاز به کابل کشی کمتر است. همچنین از آنجاییکه کلیه قطعات آدرس پذیر بر روی یک حلقه یا لوپ وصل هستند، اضافه کردن قطعه به حلقه امکان پذیر است.

مزایای سیستم اعلام حریق متعارف قیمت ارزانتر نسبت به سیستم آدرس پذیر است و نیاز به نیروی کاری زیادی ندارند.

آخرین مقالات