لوگو آوند انرژی

آیا تجهیزات حفاظت از آتش واقعا شما را امن نگه می دارد؟(قسمت اول)

شما در محیط های زنگی یا محل کار خود هر روز تجهیزات مختلف مقابله با حریق مانند اسپرینکلرها و خاموش کننده های دیواری را می بینید. امروزه عناصر حفاظت از آتش در اکثر فضاها وجود دارند، بنابراین مطمئنا شما می توانید در مورد چگونگی محافظت از کسب و کار خود و افراد احساس خوب داشته باشید. ولی لزوما تنها داشتن سیستم کافی نیست. وجود یک سیستم حفاظتی مناسب و تجهیزات حیاتی اطفای حریق و چراغ های خروجی یک گام بزرگ است. ما امیدواریم که شما با یک شرکت معتبر کار کرده باشید که بتواند دقیقا نیاز شما را برای شرایط کسب و کارتان شما فراهم آورد.این موارد شامل طراحی، نصب و ارائه خدمات هستند. جهت بررسی موارد و ملاحظات یکپارچه جهت حفاظت از آتش موارد زیر را مشاهده نمایید.

  • 1- نگهداری سیستم: نگرانی اصلی شما غالبا حفظ پایداری سیستم است. بدان معنی که مرتبا مورد تست و بازرسی قرار گیرد. این تست اطمینان می دهد که تمام عناصر در حالت کار قرار دارند و تجهیزات شما در حالت عادیو عاری از خطا باشند. این موارد شما را برای مواجه با آتش آماده می کند و به شما اطمینان خاطر می دهد که زمان وقوع حوادث سیستم شما دقیقا همان کاری را انجام می دهد که از آن انتظار می رود. در نتیجه آسیب به حداقل رسیده و  زمان رفع خرابی ها به حداقل می رسد.
  • ادامه در بخش بعدی …

منبع: https://www.albanyfire.net/about-contact/blog/50-is-your-fire-protection-equipment-really-keeping-you-safe.html