لوگو آوند انرژی

تشخیص خطی

در سیستم تشخیص خطی، کابل‌ها و دتکتورهای به ترتیب حساس به تغییرات دما و دود در سراسر محیط نصب می‌شوند. هنگامی که در هر نقطه تغییرات حرارتی یا دودی اتفاق می‌افتد، سیستم تشخیص خطی این تغییرات را به‌صورت لحظه‌ای رصد کرده و مکان دقیق حریق را تعیین می‌کند.

عملکرد

ویژگی

تاییدیه ها