لوگو آوند انرژی
30 برابر سریعتر در نصب و اجرا

30 برابر سریعتر در نصب و اجرا نسبت به سایر سیستم ها
تجهیز خوابگاه دخترانه دانشگاه شهید بهشتی به سیستم اعلام حریق بی سیم
30 برابر سریعتر در نصب و اجرا

 

خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی در دو بلوک که هر بلوک شامل پنج طبقه می باشد در تابستان سال 1394 به سیستم اعلام حریق بی سیم مجهز گردید. نظر به محدودیت تردد در چنین فضاهایی، زمان اجرای پروژه بسیار اهمیت دارد. این خوابگاه نیاز به سیسستم اعلام حریقی داشت که در کمترین زمان ممکن تجهیز گردد. با بهره گیری از ویژگی های منحصر بفرد سیستم اعلام حریق بی سیم جنرال الکتریک این خوابگاه ظرف مدت 3 روز به سیستم اعلام حریق مجهز گردید. در ادامه به برخی از این ویژگی ها اشاره شده است:

  • عدم نیاز به کابلکشی و ایجاد زیر ساخت
  • نصب و راه اندازی سریع
  • کمترین نیاز به بازدید دوره ای
  • مخابره انواع هشدار ها (وقوع حریق، نیاز به نظافت دتکتور، سرقت تجهیزات و غیره) از طریق تلفن همراه

30 برابر سریعتر در نصب و اجرا

سامانه های اعلام حریق بی‌سیم جنرال الکتریک پیشگام در سیستمهای ایمنی ساختمان ها با رفع نیاز به کابلکشی، بسیاری از موانع و مشکلات سامانه های دیگر را پست سر نهاده است. از ویژگیھای منحصربفرد این سامانه، می توان به تجھیز سریع، ماندگاری بالای سیستم و ارسال ھشدارھا از طریق تلفن ھمراه اشاره کرد. پس به جای صرف بودجه جھت خرید کابل، لوله و اجرای زیر ساخت برای یک سیستم قدیمی تر و آسیب پذیر، میتوان آنرا صرف خرید تجھیزات مدرن، با کیفیت و بیسیم نمایید.

BBanner NX

آخرین اخبار و رویدادها