لوگو آوند انرژی
تجهیز مرکز خرید در حال کاربری به سیستم اعلام حریق

بهترین گزینه برای ایمنی در محیط های در حال کاربری
تجهیز مرکز خرید در حال کاربری به سیستم اعلام حریق

 

مرکز خرید گلستان واقع در میدان هروی تهران در 4 طبقه به سیستم اعلام حریق بی سیم مجهز گردید. این پاساژ با وجود اینکه سالهاست مشغول به فعالیت اقتصادی می باشد، به راحتی و بدون وقفه و تعطیلی در کسب و کار ساکنان به سیستم اعلام حریق بی سیم مجهز گردید. تجهیز فضاهای در حال بهره برداری و مراکز خرید راه اندازی شده به سیستم های اعلام حریق، دردسرهای فراوانی در پی دارد. چالش هایی از قبیل توقف فعالیت ها و کسب و کار تا خرابکاری های ناشی از کابل کشی تقریبا استفاده از سیستم های اعلام حریق کابلی را در این فضاها غیر ممکن می سازد. بکارگیری سیستم های اعلام حریق بی سیم ضمن حذف فعالیت های مربوط به اجرای زیر ساخت، باعث کاهش 90 درصدی حجم کار و سرعت اجرایی 30 برابر سیستم های متداول می شود.

تجهیز مرکز خرید در حال کاربری به سیستم اعلام حریق

سامانه های اعلام حریق بی‌سیم جنرال الکتریک پیشگام در سیستمهای ایمنی ساختمان ها با رفع نیاز به کابلکشی، بسیاری از موانع و مشکلات سامانه های دیگر را پست سر نهاده است. از ویژگیھای منحصربفرد این سامانه، می توان به تجھیز سریع، ماندگاری بالای سیستم و ارسال ھشدارھا از طریق تلفن ھمراه اشاره کرد. پس به جای صرف بودجه جھت خرید کابل، لوله و اجرای زیر ساخت برای یک سیستم قدیمی تر و آسیب پذیر، میتوان آنرا صرف خرید تجھیزات مدرن، با کیفیت و بیسیم نمایید.

 

تجهیز مرکز خرید در حال کاربری به سیستم اعلام حریق

آخرین اخبار و رویدادها