لوگو آوند انرژی
بنر

محصولات مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران

محصولات مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران

 محصولات شرکت آوند انرژی که مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران می باشند:

در ادامه لیست شده اند. محصولات آتش نشانی به لحاظ اهمیت و نقشی که در حفظ حفظ جان افراد و اموال دارند، بایستی معتبرترین استانداردها و تاییدیه های جهان از قبیل UL ، FM، LPCB و غیره را کسب نمایند.

سازمان آتش نشانی به عنوان نهاد مسئول در این خصوص پس از بررسی و احراز کیفیت کالا، تاییدیه ها و مشخصات نماینده فروش اقدام به انتشار این محصولات در لیست مندرج در سایت خود به نشانی (http://125.tehran.ir/) می نماید. تاییدیه آتشنشانی برای محصولات مانند صدور شناسنامه و هویت آنها برای مشتریانی که قصد خرید کالا را در این حوزه دارند محسوب می باشد.

ردیف نام محصول شماره قطعه  تاییدیه شماره تست
 1
ماژول دو خروجی آدرس پذیر
SIGA-CC2
 UL/FM/LPCB/CSFM/ULC  UOXX.S3424
 2
 ماژول دو خروجی آدرس پذیر
 GSA-CC2
 UL/ULC/CSFM  UOXX.S3424
 3
 پایه دتکتور آدرس پذیر
 DB2002
 BOSEC  TCC2-863/c
 4
 ماژول ورودی آدرس پذیر
 IU2050C
 BOSEC  TCC2-907/a
 5
 ماژول چهار ورودی آدرس پذیر
 IO2014C
 BOSEC  TCC2-907/a
 6
 ماژول دو ورودی- یک خروجی آدرس پذیر
 IO2031C
 BOSEC  TCC2-907/a
 7
 ماژول دو ورودی-دو خروجی آدرس پذیر
 IO2032C
 BOSEC  TCC2-907/a
8
 ماژول چهار ورودی-چهار خروجی آدرس پذیر
 IO2034C
 BOSEC  TCC2-907/a
9
ماژول 24 ولت خروجی آدرس پذیر
 IU2080C
BOSEC  TCC2-907/a
10
 ماژول زون
 IU2055C
 BOSEC   TCC2-907/a
11
شستی اطفاء حریق (MANUAL RELEASE)
278A-REL
UL/FM/LPCB/CSFM/ULC UEHX.S6625
12
شستی اطفاء حریق (MANUAL RELEASE)
276A-REL
UL/FM/LPCB/CSFM/ULC UEHX.S6625
13
آژیر آدرس پذیر خارج از ساختمان
AS2364
VDS BOSEC G210142 ,
TCC2-907/a
14
آژیر و چراغ چشمک زن آدرس پذیر خارج از ساختمان
AS2367
VDS BOSEC G210142 ,
TCC2-907/a
15
کنترل پنل متعارف دو زون
1X-F2
BOSEC TCC2-K875/c
16
کنترل پنل متعارف چهار زون
1X-F4
BOSEC TCC2-K875/c
17
کنترل پنل متعارف هشت زون
1X-F8
BOSEC TCC2-K875/c
18
کارت شبکه کنترل پنل متعارف
2010-1-NB
BOSEC TCC2-K875/c
19
دتکتور حرارتی (ثابت و متغیر) 57 درجه سانتیگراد
DT713-5
BOSEC TCC2-K363/d
20
دتکتور حرارتی (ثابت و متغیر) 57 درجه سانتیگراد دارای رله خروجی
DT713-7
BOSEC TCC2-K363/d
21
پایه دتکتور
DB702
BOSEC TCC2-K294/d
22
LED سر درب
AI672
BOSEC TCC2-907/a
23
LED سر درب بهمراه آژیر بازر
AI673
BOSEC TCC2-907/a
24
شستی اطفاء حریق (MANUAL RELEASE)
DMN700Y
BOSEC TCC2-916/a
25
شستی اطفاء حریق (EXTINGUISHING HOLD)
DMN700B
BOSEC TCC2-916/a
26
شستی اطفاء حریق (EXTINGUISHING HOLD)
DMN700B
BOSEC TCC2-916/a
27
شستی اطفاء حریق (ABORT EXTINGUISHING)
DMN700W
BOSEC TCC2-916/a
28
ماژول واسط توسعه بی سیم
NX-448E-I
29
تکرار کننده LED
NX-124
UL AMCX.BP6026
30
تکرار کننده LCD
NX-148E
UL ALVY.S4006
31
کاشف دود و حرارتی بی سیم
TX-6010-01-1
UL UTGT.S1272
32
کاشف دود و حرارتی بی سیم
60-849-02-95
UL UTGT.S3272
33
کاشف دود و حرارتی بی سیم
562NST
UL UTGT.S1272
34
کاشف دود و حرارتی بی سیم
60-848-02-95
UL UTGT.S3272
35
کاشف منوکسید بی سیم
600-6520-95
UL/
CSFM
UL2034/
5276-1610:0136
36
ماژول توسعه 8 زون اعلام حریق
NX-216
UL AMCX.BP6026
37
کاشف دود و حرارت بی سیم
RF562NSI4
CPD certified /
BOSEC- Anpi
1134-CPD-039
TCC2-H541/g
38
کاشف دود و حرارت بی سیم
TX-6212-03-1
CPD certified /
BOSEC- Anpi
1134-CPD-039
TCC2-H541/g
39
کاشف دود بی سیم
NX-492N-I
CPD certified /
BOSEC- Anpi
1134-CPD-039
TCC2-H541/g
40
کنترل پنل هایبرید (با سیم و بی سیم) اعلام حریق و امنیتی
NX-4
UL/ULC NBSX.S4006
NBSX7.S4006
APOU.BP5721
41
کنترل پنل هایبرید (با سیم و بی سیم) اعلام حریق و امنیتی
NX-6
UL/ULC NBSX.S4006
NBSX7.S4006
APOU.BP5721
42
کنترل پنل هایبرید (با سیم و بی سیم) اعلام حریق و امنیتی
 NX-8
UL/ULC NBSX.S4006
NBSX7.S4006
APOU.BP5721
43
کنترل پنل هایبرید (با سیم و بی سیم) اعلام حریق و امنیتی
NX-8E
UL/ULC NBSX.S4006
NBSX7.S4006
APOU.BP5721
44
کاشف دود وگاز مونواکسیدکربن بی سیم
SCO500
ETL UL2034
45
کاشف گاز مونواکسیدکربن بی سیم
 SA511
ETL UL-217
46
کاشف دود بی سیم
SA520
SA520 UL-217
47
کاشف گاز مونواکسید کربن موضعی
CO250
 ETL  UL2034
48
کاشف سه گاز مونواکسید کربن /پروپان/متان
GCO1
 ETL UL2034/UL1484
49
 کاشف دود
 P900
ETL  UL-217
50
کاشف دود موضعی
SA710
ETL  UL217
51
کاشف دود
 FG250
ETL  ETL
52
 مرکز اعلام حریق آدرس پذیر
EST3
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
AMCX.S3000
AMCX.S3424
APOU.S3424
53
کارت لوپ پنل اعلام حریق
3-SSDC1
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UUKL.S232
54
کارت لوپ پنل اعلام حریق
3-SDDC1
UL/
FM/LPCB/
CSFM/ULC
UUKL.S232
55
مرکز اعلام حریق آدرس پذیر تک لوپ
QS1
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
SYZV.S3000
56
مرکز اعلام حریق آدرس پذیر چهار لوپ و متعارف
QS4
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
SYZV.S3000
57
مرکز اعلام حریق متعارف تا 48 زون
QSC
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
SYZV.S3000
58
سنسور آدرس پذیر دودی اعلام حریق
SIGA-PS
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UROX.S853
59
سنسور آدرس پذیر حرارتی اعلام حریق ( ثابت)
SIGA-PS
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UQGS7.S1122
60
سنسور آدرس پذیر حرارتی اعلام حریق (متغیر)
SIGA-HRS
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UQGS7.S1122
61
سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی (ثابت و متغیر) اعلام حریق
 SIGA-PHS
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UROX.S853
62
سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی (ثابت و متغیر) اعلام حریق
 SIGA-PHS
 UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
 UROX.S853
63
سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی (ثابت و متغیر) اعلام حریق
 SIGA-IS
 UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UROX.S853
64
سنسور آدرس پذیر حرارتی متغیر اعلام حریق
 SIGA2-HRS
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UQGS.S1122
65
سنسور آدرس پذیر حرارتی ثابت اعلام حریق
SIGA2-HFS
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UQGS.S1122
66
سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی ثابت و منوکسید کربن اعلام حریق
SIGA2-HCOS
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
CZHF8.E200281
67
پایه سنسور آدرس پذیر دارای آژیر
SIGA-AB4G
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UROX.S853
68
پایه سنسور آدرس پذیر دارای آژیر
SIGA-AB4GT
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UROX.S853
69
سنسور آدرس پذیر دودی اعلام حریق
SIGA2-PS
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UROX.S853
70
سنسور آدرس پذیر دودی و منوکسید کربن اعلام حریق
SIGA2-PCOS
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
CZHF8.E200281
71
شیر یکطرفه – Swing Check Valve – قابل نصب بصورت عمودی و افقی – بیشترین فشار کاری: 300psi – سایز 2 الی 12 اینچ
MH-XQH-300
UL HMER.EX16384
72
شیر یکطرفه – Swing Check Valve – قابل نصب بصورت عمودی و افقی – بیشترین فشار کاری: 350psi – سایز 10 و 12 اینچ
MH-XQH-350
H-XQH-350F
MH-XQH-350FG-A
MH-XQH-350-FG-B
UL HMER.EX16384
73
شیر یکطرفه – Swing Check Valve – قابل نصب بصورت افقی – بیشترین فشار کاری: 350psi – سایز 2 الی 8 اینچ
MH-XQH-350G
MH-XQH-350F
MH-XQH-350GF-A MH-XQH-350-GF-B
UL HMER.EX16384
74
شیر دروازه ای- GATE VALVES – نوع OS&Y- بیشترین فشار کاری: 300psi – سایز 2 الی 12 اینچ
Z41-300
Z481-300
Z81-300
Z41-300A
Z481-300A
Z81-300A
UL HMRZ.EX15667
75
شیر دروازه ای- GATE VALVES – نوع OS&Y- بیشترین فشار کاری: 200psi – سایز 2 الی 12 اینچ
Z41
Z481
Z81
Z41-200
Z481-200
Z81-200
UL HMRZ.EX15667
76
شیر پروانه ای – Groove – بیشترین فشار کاری: 300psi – سایز 2 الی 12 اینج
GD-381X
GD-381Y
UL HLXS.EX16383
77
شیر پروانه ای – Wafer – بیشترین فشار کاری: 300psi – سایز 2 الی 12 اینج
WD-371X
WD-371Y
UL HLXS.EX16383
78
شیر پروانه ای – یک سر فلنج یک سر Groove – بیشترین فشار کاری: 300psi – سایز 2.5 الی 10 اینج
HFGD-381X
HFGD-381Y
UL HLXS.EX16383
79
شیر پروانه ای – یک سر فلنج یک سر Groove – بیشترین فشار کاری: 175psi – سایز 2.5 الی 10 اینج
HFGD-381X-175
HFGD-381Y-175
UL HLXS.EX16383
80
شیر پروانه ای – دو سر Groove – بیشترین فشار کاری: 300psi – سایز 2.5 الی 10 اینج
HGD-381X
HGD-381Y
UL HLXS.EX16383
81
شیر پروانه ای – دو سر Groove – بیشترین فشار کاری: 175psi – سایز 2.5 الی 10 اینج
HGD-381X-175
HGD-381Y-175
UL HLXS.EX16383
 82
شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع
unbraided
DJ25UB
UL
LPCB
VENF.EX15083
1298a
 83
شیلنگ انعطاف پذیر مخصوص نصب اسپرینکلر، نوع
braided
DJ25B
UL
FM
 VENF.EX15083
3053308
 84
شیر تست و تخلیه سیستم اطفای اسپرینکلر رزوه ای
سایز 1 ، 1/4 1 ، 1/2 1 و 2 اینچ – فشار کاري 300psi
YS-H61
UL
FM
EX26760
 85
شیر تست و تخلیه سیستم اسپرینکلر شیاردار
سایز 1 ، 1/4 1 ، 1/2 1 و 2 اینچ – فشار کاري 300psi
 YS-H62
 UL
FM
 EX26760
86
پایه سنسور آدرس پذیر دارای ایزولاتور
SIGA-IB
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
 UROX.S853
87
 پایه سنسور آدرس پذیر دارای رله خروجی
 SIGA-RB
 UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
 UROX.S853
88
شستی آدرس پذیر داخلی
SIGA-270
 UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UNIU.S2318
89
شستی آدرس پذیر داخلی
SIGA-270L
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UNIU.S2318
90
محافظ شاستی اعلام حریق داخل ساختمان
STI-1200
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UNIU.S2466
91
محافظ شاستی اعلام حریق خارج از ساختمان
STI-3150
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UNIU.S2466
92
محافظ شاستی اعلام حریق خارج از ساختمان
STI-1250
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UNIU.S2466
93
شستی آدرس پذیر داخل ساختمان
SIGA-270P
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UNIU.S2318
94
شستی آدرس پذیر داخل ساختمان
SIGA-278
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UNIU.S2318
95
ماژول ایزولاتور
SIGA-IM
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UOXX.S3424
96
آژیر و فلاشر
G1R-HDVM
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
ULSZ.S218
97
آژیر
G1R-P
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
ULSZ.S218
98
فلاشر
G1-VM
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UUKC.S5389
99
آژیر قدرتمند
757-1A-T
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
ULSZ.S218
100
آژیر و فلاشر قدرتمند
757-7A-T
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
ULSZ.S218
101
آژیر و فلاشر قدرتمند
757-8A-T
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
ULSZ.S218
102
محافظ آژیر و فلاشر قدرتمند خارج از ساختمان
 757A-WB
 UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
 ULSZ.S218
103
 زنگ اعلام حریق
439D-10AW
 UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
ULSZ.S218
104
زنگ اعلام حریق
439D-6A
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
ULSZ.S218
105
چراغ سر درب
SIGA-LED
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
ULSZ.S218
106
ماژول ورودی خروجی آدرس پذیر
SIGA-IO
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UOXX.S3424
 107
ماژول کلاس A/B آدرس پذیر
SIGA-UM
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UOXX.S3424
 108
ماژول ورودی خروجی آدرس پذیر
SIGA-MIO
UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UOXX.S3424
109
ماژول دو ورودی آدرس پذیر
SIGA-CT2 UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UOXX.S3424
 110
ماژول تک ورودی آدرس پذیر
SIGA-CT1 UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UOXX.S3424
111
ماژول خروجی رله آدرس پذیر
SIGA-CR UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UOXX.S3424
112
ماژول خروجی آدرس پذیر
SIGA-CC1 UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UOXX.S3424
113
کارت اطفاء حریق 
 SIGA-REL  UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UOXX.S3424
114
شستی اطفاء حریق (MANUAL ABORT) 
RELA-SRV  UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UEHX.S6625
115
آژیر اعلام حریق 
329D-AW  UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UCST.E4186
116
پنل تکرارکننده 
3-6ANN/D  UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
UOXX.S3424
117
 منبع تغذیه
3-BBC/M  UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
 SYZV.S2595
118
 منبع تغذیه
 3-BPS/M UL/FM/LPCB/
CSFM/ULC
 UUKL.S2595
119
منبع تغذیه 
3-PPS/M  3-PPS/M  ALVY.S3424
120
مرکز اعلام حریق آدرس پذیر تک لوپ قابلیت ارتقا به دو لوپ 
VS2  UL/ULC/CSFM UOJZ.S3000
 121
مرکز اعلام حریق آدرس پذیر تک لوپ 
VS1  UL/ULC/CSFM FSZI.S3000
122
پنل تکرارکننده
RLCD UL/ULC/CSFM FSYE.S3424
123
پنل تکرارکننده
RLED UL/ULC/CSFM FSYE.S3424
124
سنسور آدرس پذیر دودی اعلام حریق
GSA-PS UL/ULC/CSFM UROX.S853
125
سنسور آدرس پذیر حرارتی اعلام حریق ( ثابت)
GSA-HFS UL/ULC/CSFM UQGS.S1122
126
سنسور آدرس پذیر حرارتی اعلام حریق (متغیر)
GSA-HRS UL/ULC/CSFM UQGS.S1122
127
سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی (ثابت و متغیر) اعلام حریق
GSA-PHS UL/ULC/CSFM UROX.S853
128
سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی (ثابت و متغیر) و منوکسید کربن اعلام حریق
GSA-IPHS UL/ULC/CSFM UROX.S853
129
سنسور آدرس پذیر ترکیبی دودی و حرارتی (ثابت و متغیر) اعلام حریق
V-PHS UL/ULC/CSFM UQGS.S6593
130
سنسور آدرس پذیر دودی اعلام حریق
V-PS UL/ULC/CSFM UQGS.S6593

آخرین اخبار و رویدادها