لوگو آوند انرژی

فرودگاه ها و آشیانه هواپیما

فرودگاه

میلیون ها نفر از مسافران هوایی که هر روزه از طریق فرودگاه ها مسافرت می کنند نیاز به بالاترین سطح ایمنی و امنیتی دارند لذا همه فرودگاه های بزرگ بین المللی به منظور بهبود سیستم های امنیتی و ایمنی خود برنامه های بلند همتی را آغاز کرده اند.

 

حرکت مداوم مردم و کالاها، انجام عملیات های غیر مجاز و خرب، اعمال تروریستی و یا جنایتکارانه را برای هر کسی آسان می نماید. تهدیدات فوق می تواند در هر زمان و مکانی اتفاق بیافتد بنابراین اپراتورهای فرودگاه ها به دنبال رویکردهای جدید جهت مقابله با خطرات امنیتی جهانی و بهبود محافظت در برابر این تهدیدات هستند.

ایمنی وامنیت فرودگاه ها اشاره به تکنیک ها و روش های مورد استفاده در حفاظت از مسافران، کارکنان و هواپیما از آسیب های مخرب، تصادفات، جرم و جنایت و تهدیدات دیگر دارد. مهم ترین بخش های فرودگاه که باید مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و پس از بررسی و یافتن چالش های مخصوص راهکار مناسب ارائه گردد. ما از اهمیت بحث تامین امنیت و ایمنی فرودگاه ها آگاهی کافی داشته و راه کارهای خود را منطبق بر پیشرفته ترین و کاربردی ترین تکنولوژی ها بر اساس استانداردهای بین المللی ارائه می دهیم. در این موردیک مقاله کامل بنویس که علت لازم بودن سیستم های اعلام حریق و اطفای حریق را در این محیط ها عنوان کند.

airplan

اهمیت استفاده از سیستم های اعلام و اطفای حریق در فرودگاه ها و آشیانه هواپیما

انتخاب سیستم‌های اطفای حریق

انتخاب سیستم‌های اطفای حریق بستگی به عوامل مختلفی دارد از جمله ابعاد و نوع فرودگاه، نوع ساختمان‌ها و تجهیزات موجود، ظرفیت مالی، قوانین و مقررات محلی، و نیازهای خاص هر فرودگاه. اما در کل، سیستم‌های اطفای حریق زیر می‌توانند به عنوان گزینه‌های مناسب در فرودگاه‌ها مدنظر قرار گیرند:

نتیجه گیری

به طور خلاصه، سیستم‌های اعلام حریق و اطفای حریق در فرودگاه‌ها نقش بسیار حیاتی در حفظ امنیت و ایمنی مسافران، کارکنان، و سایر افراد مرتبط دارند. این سیستم‌ها به اطمینان از اجرای اقدامات سریع و موثر در صورت وقوع حریق کمک می‌کنند و به عنوان یکی از اصول اساسی در طراحی و اجرای فرودگاه‌ها در سطح جهانی مورد توجه و استفاده قرار می‌گیرند.