لوگو آوند انرژی

خدمات ما

خدمات

طراحی پلان اعلام و اطفای حریق

طراحی پلان اعلام و اطفای حریق یکی از خدمات شرکت ماست که شامل تحلیل خطر، ارزیابی ریسک، تعیین نیازهای ساختمان، انتخاب و مکان‌یابی سیستم‌های اعلام  و اطفای حریق، رعایت استانداردها و مقررات، آموزش و مانور، و نگهداری و بازبینی دوره‌ای تجهیزات است. این فرآیند برای اطمینان از ایمنی جان و مال افراد و جلوگیری از گسترش حریق انجام می‌شود و نیازمند همکاری با متخصصان حوزه ایمنی و حریق است.
تماس با کارشناس فنی

بازدید از پروژه ها

بازدید از پروژه‌ها به عنوان یکی دیگر از خدمات شرکت آوند انرژی برای تأیید “As-Built” به معنای اطمینان از تطابق وضعیت نهایی پروژه با نقشه‌ها و مستندات اولیه است. این فرآیند شامل بررسی میدانی، مقایسه مستندات، ثبت تغییرات و تهیه گزارش‌های کامل است. این خدمت موجب بهبود کیفیت نهایی پروژه، ثبت دقیق تغییرات برای نگهداری آتی، پیشگیری از مشکلات آینده و بهبود ارتباطات بین تیم‌های مختلف می‌شود.

تماس با کارشناس فنی

تهیه مدارک مهندسی

تهیه مدارک مهندسی شامل نقشه‌های طراحی، مشخصات فنی، گزارش‌های مهندسی، برنامه زمان‌بندی، مدارک As-Built و دستورالعمل‌های اجرایی و نگهداری یکی دیگر از خدمات ما است. در واقع  این مدارک تضمین‌کننده کنترل کیفیت، تسهیل ارتباطات، مدیریت ریسک و مستندسازی تغییرات در طول پروژه‌های مهندسی هستند. تهیه دقیق و کامل این مدارک نقش حیاتی در موفقیت پروژه و رضایت کارفرما دارد.

تماس با کارشناس فنی

شرکت آوند انرژی

شرکت آوند انرژی سه خدمت اساسی شامل طراحی پلان اعلام و اطفای حریق، بازدید و تأیید پروژه‌های As-Built، و تهیه مدارک مهندسی ارائه می‌دهد. این خدمات با تحلیل خطر، انتخاب و مکان‌یابی سیستم‌های ایمنی، تطبیق اجرای واقعی با مستندات، و ثبت تغییرات، به بهبود کیفیت و ایمنی پروژه‌ها کمک می‌کنند. آوند انرژی با تیمی مجرب و دانش فنی به‌روز، به عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه خدمات مهندسی، اعتماد و رضایت مشتریان را جلب کرده و با رعایت استانداردهای بین‌المللی و توجه به نیازهای مشتریان، به یک شریک مطمئن در اجرای پروژه‌های مهندسی تبدیل شده است.
ادامه مطلب