لیست مشتریان

این شرکت تاکنون افتخار همکاری با شرکت ها، کارخانه ها، بیمارستان ها، مجتمع های مسکونی و تجاری، مراکز صنعتی و فن آوری اطلاعات زیادی را داشته است. لیست منتخب مشتریان شرکت آوند انرژی به شرح زیر می باشد:

 

 
 

 

هم اکنون شرکت آوند انرژی در لیست تامین کنندگان (Vendor List) بسیاری از شرکت ها و کارفرمایان بزرگ ایران به شرح زیر قرار دارد:

 

1- شرکت بهره ­برداری نفت و گاز غرب(کرمانشاه)

3- شرکت فولاد مبارکه اصفهان

5- نیروگاه منتظر قائم کرج

7- مدیریت تولید برق بیستون

9- شرکت گاز کرمانشاه

11- شرکت گاز چهارمحال بختیاری

13 - شرکت گاز قزوین

15- شرکت نفت فلات قاره 

17- شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

19- شرکت پایندان

21- شرکت پترو پارس

23- شرکت ناموران

25- شرکت نارگان

27- شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

29- پالایشگاه ایلام

31- پتروشیمی امیرکبیر

33- نفت و گاز پارس(pogc)

35- پالایشگاه آبادان

37- شرکت ناردیس

39- شرکت نفت خزر

41- شرکت ایریتک

43- پتروشیمی فارابی 

45- نفت و گاز غرب 

47- شرکت صفا نیکو 

49- ایران خودرو سازه 

51- فولاد آذربایجان 

53- پتروشیمی بیستون کرمانشاه 

55- موسسه عمران 

2- کالا نفت تهران 

4- شرکت قدس نیرو

6- شرکت مهندسی فرانیرو

8- شرکت کیسون

10- شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

12- شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تهران

14- پتروشیمی کارون

16- پتروشیمی شیراز

18- پتروشیمی تبریز

20- پتروشیمی کرمانشاه

22- پتروشیمی باختر

24- تام ایران خودرو

26- شرکت Persian Rail 

28- مترو تهران

30- نیروگاه هرمزگان

32- شرکت مهندسین مشاور سانو

34- شرکت گاز سمنان

36- پتروشیمی مارون

38- پتروشیمی مبین

40- شرکت هیربدان 

42- پتروشیمی شازند 

44- شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی 

46- نفت و گاز زاگرس جنوبی 

48- قطار شهری تبریز

50- مپنا مکو 

52- ایران خودرو 

54- شرکت ژالکه 

56- مپنا پرتو