مراکز صنعتی

امروزه در مراکز صنعتی جهت نظارت و کنترل هر چه بیشتر سایت ها، دفاتر، انبارها، تجهیزات و کارکنان بـه وفـور از سیستمهای ایمنی و امنیتی استفاده می‌شود.

پیاده سازی سیاستهای ایمنی و امنیتی در شرایط عادی یا شرایط ویژه مانند Over Hall یا تعمیرات دوره­ای واحدهای صنعتی یکی از نیازهای پایه دراین گونه سازمانها محسوب می­شود.

به طور مثال یکی از دغدغه های مدیران و سیاست گزاران مجتمعها، امکان ثبت و ردیابی اموال و دارایی های موجود در انبارها و ابزارآلات متعلق به مجتمع می باشد که راهکار های امنیتی ما برای تمامی این موارد، امکان شناسایی و ردیابی در فواصل طولانی را فراهم کرده بطوریکه در مبادی ورودی و خروجی مجتمع هیچ شئی امکان خروج بدون مجوز را نداشته باشد.

سیستم های ایمنی نقش به سزایی در تامین سلامت پرسنل و فضاهای سازمان و اموال موجود داشته و لذا استفاده از آن ها متناسب با بودجه و کاربری مجموعه های صنعتی حائز اهمیت است مثلاً سیستم های تشخیص، اعلام و اطفا حریق در زمان بروز آتش سوزی های ناشی از عملیات اجرایی در واحد های تولیدی، با واکنش سریع مانع از انتشار آتش شده و خسارت های ناشی از آن را به حداقل می رسانند.

ما از چالش های ایمنی و امنیتی مراکز صنعتی آگاهی کافی داشته و راه کارهای خود را منطبق بر پیشرفته ترین و کاربردی ترین تکنولوژی ها بر اساس استانداردهای بین المللی ارائه می دهیم.

  1. مراکز صنعتی

    صنایع دریایی

    ایمنی در ترمینال های دریایی از طریق رعایت موارد ذیل تامین می گردد: مقابله با آتش و محدود کردن آن، جستجوی آتش و تجهیزات هشدار دهنده، تامین تجهیزات حفاظت در برابر حریق، تهیه نقشه اضطراری، تدوین مراحل تخلیه و...