مانیتورینگ سیگنال های محیطی

با توجه به استفاده از آب سرد در سیستم Cooling مراکز داده و نظر به حساسیت تجهیزات بکار رفته، از انواع سنسورها جهت تشخیص نشتی آب استفاده می گردد که محل قرارگیری آنها در نرم افزار مانیتورینگ نمایش داده شده است.

مدیریت دما و رطوبت در سیستم مانیتورینگ اهمیت بسزایی داشته و کاهش یا افزایش دما از حدود تعریف شده تاثیر سوئی بر عملکرد سیستم ها و طول عمر تجهیزات نظیر رکهای سرور و کابل های فیبر نوری خواهد داشت. علاوه بر این مدیریت عوامل یاد شده در مبحث کاهش انرژی و هزینه های آن نیز نتایج قابل توجهی به ارمغان می آورد.