حسگرهای تشخیص وجود گاز منواکسیدکربن محصول کمپانی FirstAlert با برقراری ارتباط بیسیم و ایجاد یک شبکه قابل اعتماد از حسگرها، توانایی تشخیص، اعلام وجود گاز و حتی اعلام محل کشف وجود گاز خطرناک را دارد.

 

حسگر مونو اکسید کربن CO250                       

حسگر ترکیبی دود و منواکسید کربن  SCO500