تجهیزات اطلاع رسانی و هشدارهای اضطراری Genesis با بهره گیری از طراحی منحصر به فرد و ارایه ادوات ترکیبی مانند Horn-Strobe های یکپارچه نقش به سزایی در ایجاد تحول در سیستم های یکپارچه اعلام و اطفای حریق هوشمند ایفا کرده است.

تجهیزات اعلام هشدارهای اضطراری EST شامل ادوات هشدار سمعی، بصری و ترکیبی از هر دو به همراه شاسی های اعلام خطر محلی می باشد. علاوه بر آن سیستم بلندگو های اضطراری Genesis نیز قابلیت ارسال پیام های هشدار در مواقع خطر را با اتصال به سیستم های اعلام حریق هوشمند دارا است.

نمونه تجهیزات اطلاع رسانی و هشدار Genesis