یکی از محصولات شرکت FirstAlert سری دتکتورهای بیسیم شامل حسگر های ترکیبی دود و منواکسیدکربن می باشد.

 مشخصات حسگر

 Model

 حسگر ترکیبی دود و منواکسیدکربن

SCO500 

 

طرز کار این سری محصولات بیسیم به این صورت است که هنگامی که یکی از این حسگرها وجود خطر را تشخیص می دهد، پیام خطر را به کلیه حسگرهای شبکه بیسیم ارسال کرده و کلیه حسگرها شروع به اعلام هشدار کرده و موقعیت وقوع خطر را اعلام می کنند.