سيستم اطفا FM200

گاز FM200 شامل برم (Bromine) یا کلرین (Chlorine) نمی باشد و بنابراین تأثیری مخرب بر لایه ازن ندارد و بدون آنکه مشکلی جهت محیط زیست ایجاد کند می توان از آن استفاده نمود. FM200 حریق ها را بوسیله جذب گرما از آتش (جذب انرژی حرارتی و در نتیجه خنک کردن) و تأثیر شیمیایی (بوسیله عمل Fluorine Radical بر واکنش زنجیره ای شعله) خاموش می کند.

این گاز به عنوان جايگزين هالونها در صنعت اطفا حريق عرضه شد و مشکلاتي را که هالونها براي محيط زيست ايجاد مي کردند را ندارد، گازهاي خانواده هالون پس از انتشار در محيط به دليل پايداري بالا در لايه هاي بالايي جو نفوذ نموده و در قسمت بالايي جو اشعه هاي خورشيد و کيهاني از قدرت بالايي برخوردار ميباشند. از جمله اين اشعه ها مي توان به اشعه ماوراء بنفش اشاره نمود. هالون ها تحت تاثير اشعه ماوراء بنفش پايداري خود را از دست ميدهند به عنوان مثال معروف ترين گاز خانواده هالون Halon1301 مي باشد که به نام Bromotrifluoromethaneميباشد تحت تاثير اشعه ماوراءبنفش پايداري ترکيب حاضر را از دست داده و پيوند عنصر برم با کربن موجود در ترکيب از هم مي شکند و برم آزاد شده با اکسيژن ترکيبي در ازن واکنش ميدهد، از اين رو با شکسته شدن پيوند اکسيژن در ترکيب ازن لايه ازن موجود در جو دچار تخريب ميشود.

گاز FM200 جايگزين شده داراي پايداري همانند هالونها ميباشد و نسبت به تجزيه پذيري در لايه هاي بالايي جو و واکنش با ازن موجود در جو مقاوم مقاوم ميباشد.از ويژگي هاي FM200 ميتوان به موارد زير اشاره کرد. نحوه عملکرد FM200 بر روي حريق گاز FM200 قابليت اطفا در کلاس هاي حريق A,B,C,D,E را دارا ميباشد و به طور گسترده در اطفا کلاس E که مربوط به تجهيزات الکتريکي و الکترونيکي ميباشد و نحوه عملکرد آن به صورت سيلابي در محيط تحت حفاظت ميباشد و با پرکردن محيط تحت حفاظت و رقيق کردن اکسيژن محيط و نيز شکستن زنجيره حريق عمل اطفا را صورت ميدهد، از آنجايي که گاز FM200 يک گاز گران قيمت ميباشد لذا در مواردي که حجم کمي تحت پوشش باشد مقرون به استفاده ميباشد.
اجراي سيستم FM200 براي اتاق هاي سرور، اتاق کامپيوتر، ديتا سنتر و ... نياز به اجراي لوله کشي براي سايت مورد نظر ميباشد که از جمله ملزومات ديگر اجراي اين سيستم مهار کردن سيلندرها توسط براکت ميباشد که به دليل مسايل فني و ويژگي گاز FM200 ،کپسولهاي مورد استفاده بايد در نزديکي محل حريق و عمدتا در داخل اتاق سرور، اتاق کامپيوتر... قرار داده ميشود .که از نواقص اين سيستم به شمار مي رود، همچنين از ساير تجهيزات مورد استفاده در اين سيستم اطفا مي توان به شير برقي فعال ساز يا سيلندر فرمان دهنده جهت فعال شدن سيستم اطفا، شيلنگ هاي فشار قوي تخليه و نازل هاي مخصوص براي تخليه در محيط تحت حفاظت اشاره کرد.


سيستم اطفا FM200 طراحي شده براي فعال شدن و وارد شدن به مرحله اطفا نيازمند فعال سازي سيستم توسط سيستم کشف و اعلام حريق دارد که اين سيستم يک سيستم کنترل پنلي با تجهيزات مربوط به کشف حريق که به صورت کاشف دود، کاشف حرارت،کاشف دود و حرارت و شستي هاي دستي اعلام حريق، اطفا حريق(تخليه کپسولها) و عدم اطفا حريق(عدم تخليه کپسولها)ميباشد.