محصولات تشخیص دود (اپتیکال) کمپانی First Alert:

 مشخصات

Model 

 دتکتور دود اپتیکال

 SA710

 

   
 
 
 
 
 
طرز کار این سری از محصولات مطابق شکل زیر می باشد: