انواع مبدل های سیگنال جهت تبدیل سیگنال های مختلف و استفاده از بستر های انتقال اطلاعات جایگزین در راستای بروز رسانی سیستم های موجود، ایجاد صرفه اقتصادی و یا رفع معضلات ناشی از بعد مسافت در انتقال اطلاعات معرفی می گردند.

  • مبدل سیگنال های دیجیتال IP Based و انتقال دیتا بر روی کابل های کواکسیال

     با قابلیت انتقال توان POE بر روی کابل کواکسیال  

  • مبدل سیگنال دیجیتال IP Based و انتقال دیتا بر روی زوج سیم مسی    
  • مبدل انتقال اطلاعات بر روی فیبر نوری