تجهیزات انتقال تصویر IFS طیف گسترده ای از محصولات برای انتقال تصاویر بر روی بستر های مختلف ارتباطی را شامل می شود.

  • انتقال تصاویر دیجیتال (IP Based) بر روی کابل کواکسیال:

     استفاده از بستر انتقال تصویر آنالوگ موجود

     جهت انتقال تصاویر دوربین های دیجیتال      

  • انتقال تصاویر دیجیتال (IP Based) بر روی زوج سیم مسی:

  • انتقال تصاویر دیجیتال (IP Based) بر روی فیبر نوری: