سیستم دوربین های مداربسته truVision با ارایه دوربین و ضبط کننده های تصاویر تحت شبکه کلیه نیازهای حفاظت تصویری را برطرف کرده است.

  • دوربین های تحت شبکه با قابلیت ارسال توان مصرفی دوربین توسط کابل شبکه (Power Over Ethernet (POE:

   

  • ضبط کننده تصاویر تحت شبکه و با قابلیت ارسال توان مصرفی دوربین ها بر روی شبکه

 

  • کنترل پنل های همراه بصورت اپلیکیشین های تلفن همراه هوشمند و تبلت