این سیستم با قابلیت کاربرد از ساختمان های کوچک مسکونی گرفته تا مجتمع های بزرگ تجاری، نصب، راه اندازی و کاربری آسان برای آسایش و اطمینان شما طراحی شده است.

تعداد 8 زون استاندارد ورودی، قابلیت اتصال 48 زون بیسیم (Wireless)، قابلیت اتصال به شبکه GSM و اتصال به شبکه Ethernet از قابلیت های این سیستم می باشد.