تجهیزات تشخیص هویت و کارت خوان استاندارد جهت اتصال به کلیه سیستم های کنترل تردد تحت استاندارد Wiegand

  • کارت خوان های مدرن تحت پروتکل NFC جهت استفاده از دستگاه تلفن همراه بجای کارت های متعارف                  

  • سیستم های تشخیص هویت با استفاده از پارامترهای حیاتی و استفاده از اثر انگشت بجای کارت های متعارف