این سیستم در مدل های متنوع و با قابلیت های کاربردی فراوان عرضه شده است. انواع کنترل پنل های این سیستم عبارتند از:

  •  سیستم کنترل مرکزی با قابلیت کنترل 32 درب (64 کارتخوان) و اتصال سریال RS485 به کنترلر های محلی و اتصال به شبکه Ethernet

  • سیستم کنترل یک درب به همراه دو کارت خوان تحت شبکه Ethernet و قابلیت (POE (Power Over Ethernet
  • سیستم کنترل دو درب به همراه حداکثر چهار کارت خوان