این سیستم بصورت ماژولار عرضه شده و قابلیت پوشش کلیه نیازهای امنیتی اماکن اداری، تجاری و صنعتی را در هر مقیاس دارا می باشد. ای سری محصولات با قابلیت های :

  • اتصال به شبکه تلفن همراه با استفاده از ماژول GSM
  • اتصال به شبکه Ethernet توسط ماژول شبکه
  • قابلیت تجمیع و یکپارچه سازی با دیگر سیستم های ایمنی و امنیتی  

پنل سیستم کنترل سری ATS سیستم کنترل تردد Advisor