قابلیت های کلیدی سیستم ایمنی Vigilant :

  •       تشخیص خطای اتصال زمین تجهیزات بصورت هوشمند
  •       اخذ تاییدیه انواع آزمایشهای NFPA
  •       قابلیت توسعه سیستم کوچک تا 500 حسگر و ماژول مختلف
  •       برنامه ریزی آسان
  • قابل اتصال به تجهیزات اطلاع رسانی و هشدار Genesis 
  •       دارای پورت Ethernet جهت اتصال به شبکه
  • دارای استانداردهای معتبر بین المللی از جمله UL و ULC

حسگرهای قابل اتصال به سیستم:

 مشخصات حسگر

DETECTOR TYPE

 MODEL

 حسگر هوشمند ترکیبی دود و حرارت

Intelligent Analog Optical/Fixed Temperature Detector

 V-PHS

 حسگر هوشمند اپتیکال دود

ntelligent Analog Optical Smoke Detector

 V-PS

 حسگر هوشمند نرخ افزایش حرارت

Intelligent Analog Rate-of-Rise Heat Detector

 V-HRD

 حسگر هوشمند حرارت ثابت

Intelligent Analog Fixed Temperature Heat Detector

 V-HFD

 پایه استاندارد حسگر

Standard Base

 B4U

 پایه افزودن رله به حسگر

Relay Detector Base

 RB4U

 پایه جلوگیری از اتصال کوتاه

Isolator Detector Base

 IB4U

 پایه افزودن آژیر به حسگر

Audible (Sounder) Detector Base

 SB4U