ایجاد امنیت در کنار تأمین ایمنی حریق در مراکز صنعتی، اداری وتجاری، یکی از خواسته های جدی صاحبان آن می باشد. تلفیق ایمنی وامنیت، ضمن کاهش هزینه برپایی سیستمها، دستاورد مهم دیگری همچون اجرای سناریوهای ویژه در شرایط اضطراری مانند بازکردن مسیرهای فرار را ممکن ساخته است. این سیستم کنترل تردد، قادر به اجرای هر سناریوی مشترک با سیستم اعلام حریق، جهت تأمین بالاترین سطوج امنیتی می باشد.

مشخصات:

  • گسترش تا 124 درب به ازای هر پانل کنترل
  • قابلیت Anti Pass Back
  • قابلیت Two Persons Rule
  • پشتبانی از انواع روشهای Proximity & Mifare card و اثرانگشت
  • نمایش مشخصات و تصویر دارندگان کارت در سیستم کنترل تردد
  • ارسال رخدادها به کاربران متعدد توسط ایمیل
  • سطوح متعدد دسترسی کاربران
  • امکان دسترسی کاربران متعدد به اطلاعات Remote Client
  • پشتیبانی از SQL database