دتکتورهای دودی بیم (دتکتورهای دودی خطی)

بیم دتکتورهای FIRERAY 5000 ساخت انگلستان دارای فرستنده و گیرنده مادون قرمز در یک طرف و رفلکتور (منعکس کننده) در طرف دیگر است. در این مدل از بیم برای دریافت گزارش از عملکرد دتکتور و تنظیم حساسیت آن از کنترل کننده مرکزی بیم استفاده می شود.

سیگنال مادون قرمز از فرستنده جهت تشخیص حضور دود در فضا منتشر شده و در صورت عدم حضور دود توسط رفلکتور منعکس می­شود و سیگنال برگشتی توسط گیرنده­ای که داخل همان باکس فرستنده است دریافت می­گردد. در صورت حضور دود در مسیر رفت و بازگشت شکست نور اتفاق افتاده وگیرنده سیگنال را دریافت نکرده و تجهیز حضور دود را تشخیص می­دهد.

بیم دتکتورهای FIRRAY 5000 ا دارا بودن ویژگی سر موتورایز قادر به تنظیم اتوماتیک خود در مواجه با مشکل عدم هم ترازی ناشی از تغییر تدریجی و نشست طبیعی ساختمان، خواهد بود.

امکانات بیم دتکتورهای FIRERAY 5000:

 • دارای مدل با رنج 8-50m با امکان پوشش دهی حداکثر750 متر مربع
 • دارای مدل با رنج 50-100m با امکان پوشش حداکثر 1500 متر مربع
 • امکان اتصال حداکثر 4 سر دتکتور به یک کنترل کننده مرکزی بیم دتکتور
 • دارای ارتباط دو سیمه کنترل کننده مرکزی بیم دتکتور با هر نوع پنل اعلام حریق
 • دارای حساسیت قابل تنظیم جهت کاربری­های مختلف
 • چک کردن اتوماتیک عملکرد دتکتور در طول شبانه روز
 • جبران سازی اتوماتیک آلودگی دتکتور از طریق تطبیق حساسیت با میزان آلودگی
 • جبران تغییر تدریجی ساختمان و هم ترازی اتوماتیک
 • جریان کشی پایین در حالت آلارم 48-52mA
 • به کار گیری لیزر جهت هم ترازی فرستنده و گیرنده با رفلکتور ‌ (تنظیم زاویه و جهت گیری صحیح)
 • دارای خروجی­های آلارم و خطا در عملکرد جهت اتصال با هر نوع سیستم
 • دارای استانداردهای جهانی EN54:12 و UL268  

 Brochure: FIRERAY 5000