اعلام حریق هوشمند

اطفای حریق

زیرساخت مرکز داده

دتکتور مستقل

	سیستم ایمنی iO Series سیستم ایمنی iO Series این سیستم یک راه حل اعلام حریق هوشمند، ترکیبی از سیستم اعلام حریق آنالوگ آدرس پذیر (Intelligent Addressable Detection) و سیستم عیب یابی و تشخیص خطای حسگر پیشرفته (Advanced Sensor Diagnostic) برای ساختمان های کوچک و متوسط می باشد. این سیستم قابلیت استفاده از سیم کشی های موجود اکثر ساختمان ها را دارا بوده و به این ترتیب در زمان و هزینه انجام پروژه صرفه جویی چشمگیری حاصل می شود.
بیشتر بخوانید